Utveckling, förnyelse, omvälvning
Läs hela boken på nätet
Sidor 2 - 7
Sidor 2 - 7
Tillägnan, förord, inledning, innehållsförteckning


Läs här
Från den lilla världen till global guru
Del 1
Från den lilla världen till global guru


Läs här
Sverige i baklås under 1970-talet
Del 2
Sverige i baklås under 1970-talet


Läs här
MoDos uppgång och fall
Del 3
MoDos uppgång och fall


Läs här
Ledaren präglar företaget
Del 4
Ledaren präglar företaget


Läs här
En blick in i framtiden
Del 5
En blick in i framtiden


Läs här
Av Frans Kempe, Slutet på en familjedynasti, MoDo 1982-1991
Appendix 1
Slutet på en familjedynasti, MoDo 1982-1991


Läs här
Utdrag ur Kempes släktträd
Appendix 2
Kempes släktträd


Läs här
Kempestiftelsernas historia - Den rika änkan Lotty Bruzelius
Appendix 3
Den rika änkan Lotty Bruzelius


Läs här
SCA in brief
Appendix 4
SCA in brief


Läs här
Innehållsförteckning
Del 1 - Från den lilla världen till global guru
 • 8 Från Nolaskogs
 • 13 Att inte hamna i bakvatten
 • 14 Bli träkemist
 • 20 Forskningschef i MoDo
 • 21 Genombrottsprojekt och kunskapsföretag
 • 23 Syrgasblekning, ett stort genombrott
 • 27 MoDo Chemetics
 • 42 MoDo Inter – Ett scanningbolag
 • MoDo Brasil
 • 54 Utmarchen ur MoDo
 • 56 CroonInventor – Croon Consult bildas
 • 58 Att skapa nya företag - sannsagan om Minelco

Del 2 - Sverige i baklås under 1970-talet
 • 63 Bakgrund
 • 66 Fackets roll i svensk skogsindustri
 • 67 Några despotiska ägare med profil
 • 69 Reflektioner kring fackföreningskampen
 • 71 Maktkamp
 • 73 Vårt rykte utomlands
 • 74 Löntagarfonderna
 • 79 Var fanns industriledarna och oppositionen?

Del 3 - MoDos uppgång och fall
 • 80 Invandraren, affärsmannen, företagsbyggaren
 • 81 Mo och Domsjö AB bildas och Frans Kempe
 • 84 Carl Kempe och hans medarbetare
 • 88 Seth Kempes son Erik efterträder kusin Carl som VD
 • 89 Fjärde generationen
 • 91 Mo och Domsjö, en pluralistisk industrikoncern med charm
 • 94 Nya tag – förädling till finpapper
 • 97 Matts Carlgren – visionären, affärsmannen och ensamvargen
 • 101 Kokongen i Frankrike
 • 102 Övergripande strategiska frågor
 • 105 MoDos framtid i tre scenarior
 • 106 Första steget mot Tredje Blocket
 • 108 Verkligheten kommer ifatt
 • Allt går över styr
 • 112 Lundberg tar greppet på MoDo
 • MoDos ledning i gungning
 • 114 Domsjö – en framtida industrimodell
 • 118 Slutrensningen
 • 119 Modo Paper
 • 121 Epilog

Del 4 - Ledaren präglar företaget
 • 123 Ledarpofiler
 • Ledare och företagets livscykel
 • 124 Ledare av rätta virket
 • 125 Kompensation till toppledare
 • 128 Styrelsens modernisering
 • Vad är då styrelsens viktigaste uppgifter?
 • 129 Nya utmaningar
 • Värdetillväxt och avkastning till aktieägare
 • 130 Strategi och operativ tillväxt
 • 132 Omsättningstillväxt
 • Erbjudande av lösningar och ökad service
 • 133 Human Resource Management (HMR)
 • 134 Geografisk tillväxt
 • 137 Kina – Asien
 • 139 Sverker Martin-Löf, en av Sveriges främsta industriledare
 • 149 Människan i Ledarrollen
 • Några karaktäristiska egenskaper på plus och minus
 • 153 Jaakko Pöyry – en viljestark entreprenör
 • 165 Människan JP

Del 5 - En blick in i framtiden
 • 168 Framtidsstaden
 • 169 Uppspel
 • 172 Tjänstemän och byråkrater är ineffektiva
 • 173 Utblick mot 2030
 • 174 Familjen, Kvinnan, feminismen, etik och moral
 • 176 Cykler och vågor, ett fundamentalt fenomen
 • 177 Innovationsvågor
 • Solens inre aktiviteter liksom klimatet går i vågor
 • 181 Konjunkturvågor
 • 184 Samhällets och industrins energiförsörjning
 • 187 Chemrec gav aldrig upp – med bioförgasning in i framtiden
 • 188 Den långa vägen till en innovation
 • 194 Biomassaindustrin och biosamhällets framväxt
 • 200 Några spännande framtidsteknologier
 • 205 Mot kunskapssamhället
 • 206 Informations- och kommunikationssamhället mognar till kunskapssamhället
 • 209 Forskningens centrala roll
 • 212 Avslutningskommentarer

Appendix 1
 • 214 Av Frans Kempe, Slutet på en familjedynasti, MoDo 1982-1991

Appendix 2
 • 224 Utdrag ur Kempes släktträd

Appendix 3
 • 225 Kempestiftelsernas historia - Den rika änkan Lotty Bruzelius

Appendix 4
 • 232 SCA in brief 1990-2001

Läs hela boken på nätet

Läs hela boken på nätet

Croonboken.se är numera den enda platsen du kan hitta hela Utveckling, förnyelse, omvälvning. Boken säljs inte längre, och den finns gratis här på croonboken.se som.

Läs hela boken här
Diskutera med författaren

Diskutera med författaren

Diskutera med Ingemar Croon - håller du med? Håller du emot? Ris eller ros? Här har du möjlighet att diskutera bokens innehåll direkt med författaren.

Diskutera med författaren här
Ingemar Croon

Ingemar Croon

Ingemar Croon (1931), kemist, industrialist, konsult, världsresenär och engagerad debattör har skrivit en bok om Sverige, världen och skogsindustrin.

Läs mer om Ingemar Croon här