Utveckling, förnyelse, omvälvning

Om Ingemar Croon

Ingemar Croon är uppväxt norr om Skuleberget i Ångermanland. Efter civilingenjörsexamen och doktorsexamen vid KTH ägnade han sig åt forskning och utveckling inom främst skogindustrin. Han har under sitt yrkesliv stått p?barrikaden. Genombrott inom process- och produkttekniken har varit hans blodsnerv. Den driften har fört honom från forsknings-chef och koncernutvecklingsdirektör i MoDo ut i den globala industrivärlden.

I ett eget företag, Croon Inventor AB har han arbetat under tjugofem år med utveckling och förnyelse. Han har varit rådgivare till företagsledningar p?alla kontinenter och medverkat i såväl i många sm?som stora utvecklingsprojekt. Genom sitt breda personnätverk har han aktivt medverkat till strukturförändringar i form av sammanslagningar av företag, utförsäljning eller köp av delar av företag, främst i den lokala och globala skogsindustrin. Han har varit med om att skapa flera nya företag, varit styrelseledamot i ett antal företag samt suttit i ett antal utvecklingsstyrelser.

Som skribent är Ingemar Croon mycket välkänd. Han har publicerat över 100 veten-skapliga artiklar och skrivit mer än 120 artiklar i fack- och dagspress.

Läs hela boken p?nätet

Läs hela boken p?nätet

Croonboken.se är numera den enda platsen du kan hitta hela Utveckling, förnyelse, omvälvning. Boken säljs inte längre, och den finns gratis här p?croonboken.se som.

Läs hela boken här
Diskutera med författaren

Diskutera med författaren

Diskutera med Ingemar Croon - håller du med? Håller du emot? Ris eller ros? Här har du möjlighet att diskutera bokens innehåll direkt med författaren.

Diskutera med författaren här
Ingemar Croon

Ingemar Croon

Ingemar Croon (1931), kemist, industrialist, konsult, världsresenär och engagerad debattör har skrivit en bok om Sverige, världen och skogsindustrin.

Läs mer om Ingemar Croon här